Bestyrelsen

Formand: Ole Boesen
Næsteformand: Susanne Horn
Kasserer: Gunilla Herminge
Bestyrelsesmedlem: Annemette Karpen
Bestyrelsesmedlem: Marianne Kjær
Medarbejderrepræsentant: Maria Noer
Medarbejderrepræsentant: Sarah Maria Fritsche
Forældrerepræsentant: Laura Winge